Departamentul Moneda si Banci desfasoara activitate didactica si de cercetare în domeniul monetar (având în vedere problematica deosebit de ampla a activitatii bancare, atât în planul operatiunilor propriu-zise, dar si al gestionarii riscurilor si performantelor bancare), valutar si al pietei de capital - domenii de mare interes si atractivitate pentru studentii Academiei de Studii Economice.

Colectivul Departamentului Moneda si Banci desfasoara, de asemenea, activitati de predare si seminarizare la nivelul tuturor facultatilor din cadrul Academiei, disciplinele predate reprezentând elemente de baza în pregatirea oricarui economist. Pot fi mentionate preocuparile constante ale membrilor acestuia pentru elaborarea unor materiale didactice adecvate procesului modern de învatamânt.

In planul activitatii de cercetare stiintifica, acesta a vizat noi abordari teoretice ale domeniului financiar-monetar, abordari ce s-au concretizat în studii, unele dintre acestea fiind incluse în programe de cercetare cu finantare internationala.